Chwilówka bez bik Lipiany  zadzwoń 600-111-551

Chwilówka bez bik Lipiany zadzwoń 600-111-551

12 marca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Niecały miesiąc temu reaktywowano projekt nowelizacji tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, który obejmuje na końca walkę z lichwą. Jedną z inicjatyw, która przyciągnęła ogromne zainteresowanie jest ograniczenie kosztów pożyczek.

Chwilówka bez bik Maszewo zadzwoń 600-111-551

Chwilówki będą dostępniejsze?

Najpierw przypomnijmy, że od 11 marca 2016 roku obowiązują limity pozaodsetkowych kosztów wynoszące 25% kwoty kredytu + 30% kwoty kredytu rocznie. Najnowsza możliwość Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, iż powyższe wartości zostaną zmniejszone o 5 punktów procentowych.

sloan.pl

Jak poprawi to praktycznie koszty pożyczek? W kierunku wyjaśnienia posłużmy się przykładem pożyczki-chwilówki w sumie 1000 dobrych na 12 miesięcy. Zakładamy, iż pożyczkodawca maksymalne możliwe koszty:

Stan obecny:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 650 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 55%)

Wg. nowej możliwości:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 550 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 45%)

Propozycja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje. Krytycy prezentują na zabieg uzasadnienia i oceny skutków takiej zmiany przez wnioskodawcę, sami myśląc mocne ograniczenie dostępności legalnego finansowania.

Chwilówka bez bik Maszewo zadzwoń 600-111-551

Negatywne myśli na materiał ofert nowych limitów

zobacz również nowa chwilówka

Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Widoczne jest wtedy pytanie, z jakich powodów po niespełna trzech latach obowiązywania wskazanej powyżej ustawy ma się zmiany dalej idące. (dalsze zmiany limitów – przyp. red.)”.

Z serii Instytutu Staszica wprost wskazał, iż „konsekwencją omawianych kolei byłoby pozbawienie legalnego źródła finansowania konsumentów i wyrzucenie ich mina nawias systemu finansowego”.

Zatrudnienia w bliskim tonie zaprezentowały: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Banków Polskich, który zwrócił uwagę że „z samej strony, ograniczenie tych wydatków (pozaodsetkowych – przyp. red.) jest podnieść zakres ochrony użytkowników i doprowadzić do wyeliminowania zjawiska lichwy, z różnej należy tworzyć na względzie realne koszty operacyjne związane z udzielaniem i obsługą pożyczek, koszty zabezpieczenia ryzyka i koszty finansowania”.

Interesującą informację podał Polski Związek Firmie Pożyczkowych, według którego obniżenie limitu w cieniu zaproponowanym przez rządzących zmniejszy o 20% przychody sektora instytucji pożyczkowych – uwzględniając niską rentowność (ROA) sektora wynoszącą 3.2%, sektor zwyczajnie ponosiłby straty. Według PZIP daje to wyciągnąć wniosek, iż projektodawca świadomie zmierza do stworzenia ekonomicznie nieopłacalnym sprawiania tej części.

Pytanie położone na starcie artykułu pozostaje zatem na razie bez odpowiedzi, bowiem ciężko przewidzieć, czy strona rządowa „odpuści” kwestię limitów, gromadząc się na różnych (i dużych) elementach tego programu.

zobacz źródło artykułu Czy jest szansa na tańsze pożyczki

Chwilówka bez bik Maszewo zadzwoń 600-111-551

0 0 votes
Czy polecasz