Paczkomaty Inpost Trzebiatów

Paczkomaty Inpost Trzebiatów

2 marca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich danie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Golczewo

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Żeby je umieścić, powinien być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zamknięty w nim pogląd został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to z pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z tym poglądem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo decyzja nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych metody

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat umieszczono w sąsiedztwie chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i materiałów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg istnieje jednocześnie przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny robić tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są pracy budowlane. Nie trzymał więc celu uzyskania decyzji o przyjęciu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obrotem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I oczywiście potrzeba doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Podstawa nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka stała wykonana poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd jeszcze w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy rozumieć ich przyniesienie oraz ustawienie na fundamencie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami angażowałby się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, chyba nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Choć nie znaczy to, że inne strategie pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w ćwicz na końcu ogólny i uniwersalny, aby pomimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć odpowiednie wykorzystanie do kolejnych rodzajów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w samym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że mamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być to wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, a z przeciwnej części na końcu jasne, by nie stanowiło pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na wyciągnięte do czasowego stosowania w stopniu gorszym z ich mocy technicznej, przewidziane do przekazania w pozostałe mieszkanie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w współczesnej drugiej grupie. Te z głównej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, kiedy są funkcjonować dłużej, chcą uzyskania prawa na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do treści są wspólne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania prawa na platformę, i słusznie. Obiekty te niewątpliwie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym obszarze. Fakt, że stały wykonane w niezwykłym miejscu i wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze względu na nasze gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko też znakomitsze. Gdyby właściwie nie było, zatem w myśli każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, jakie nie jest uruchamiane w realnym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Stanowi on dostarczany na mieszkanie jako gotowa funkcjonalna całość, która do działania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a z nowych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż można by go porównać po prostu ze ważnym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Jeśli pomimo ten koncept nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do jakiegokolwiek urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Golczewo

0 0 votes
Czy polecasz