Terapia bazalna Szczecinek

Terapia bazalna Szczecinek

1 marca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Edukacja kobiet z pełną niepełnosprawnością sprzężoną do dzisiejsza była rzeczą marginalizowaną. W bieżących latach można zobaczyć korzystne zamiany w współczesnym rejonie. Powstaje jeszcze dobrze nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które leżą na potrzeby rozwojowe tej części dzieci i młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej także dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Kamień Pomorski

 

Część uczniów z przyczyn zdrowotnych nie może tworzyć obowiązku szkolnego na placu placówki oświatowej. Wówczas podopieczny zawarty jest nauczaniem indywidualnym tworzonym w lokalu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza grupą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające stale bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a ponadto inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z technologii terapii kobiet z pełną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny stworzony przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej używana jest także w karierze z dziećmi i młodzieżą dotkniętą wadą będącą produktem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy także z osobami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a jeszcze w terapii chorób neurodegeneracyjnych też do grona osobom w stanie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z pełną niepełnosprawnością sprzężoną mówi się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania własnego ciała, do jakiego zarządza już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza kogoś w okres na pograniczu odpoczynku i dbania, w jakim samoświadomość i pamięć tego, co go otacza, stopniowo zanika. Granie w takim trwanie może stać się codziennością kobiet z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w rezultacie prowadzić do bierności i apatii. Terapia bazalna pomaga w zestawie prawidłowej pracy do prace i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka przez poszukiwanie możliwych sytuacji i wskazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w zakresie realizacji podstawowych funkcje pielęgnacyjnych, modeluje sposób zabawy i wpada na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, zmierzając do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To niezmiernie istotna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę jadącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Kamień Pomorski

0 0 votes
Czy polecasz